Thời điểm giao dịch và KHÔNG giao dịch ngoại hối Forex – Donald Trần

Xem video để hình dung những thời điểm tốt nhất để giao dịch theo xu hướng và những thời điểm nào KHÔNG nên giao dịch ngoại hối forex.

Nội dung phân tích ở video bên dưới với EURUSD ở khung D1 và H1.

 

Khi đã hiểu thời điểm nào nên vào và không nên vào thị trường, bạn cần lựa chọn thời gian giao dịch của mình hợp lý và từ đó lựa chọn khung thời gian giao dịch.

Sau đó mới xác định xem thời điểm nào phù hợp với cặp tiền nào và ứng dụng phương pháp nào kết hợp.

Chúc bạn một ngày tuyệt vời 😉