Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Email: phuthuyngoaihoi@gmail.com

***Lưu ý: Thành viên đặt lịch hỗ trợ teamview từ xa bằng cách cài teamviewer.com bản mới nhất và gửi email về theo cú pháp:

“Tên + Gói đăng kí (VIP/thường) + Vấn đề cần hỗ trợ + Thời gian chính xác”

và bộ phận tư vấn hỗ trợ sẽ sms về tin nhắn xác nhận với bạn và lên lịch hỗ trợ sớm nhất.